Activiteiten van Verhoeven Landschapsinrichting

Verhoeven Landschapsinrichting heeft zich bekwaamd in het uitvoeren van natuurinrichtingswerken. Door gebruik te maken van een uitgebreid machinepark en onze jarenlange ervaring zijn we de beste partij voor uw project. Of het nu gaat om natuurcompensatie, landschapsinrichting in een natuurgebied of het uitvoeren van natuurtechnische werken bij u thuis.

Hieronder kan je een greep uit ons aanbod vinden.


Natuurtechnische grondwerken

Natuurtechnische grondwerken bestaan uit verschillende taken. Zo doen we aan inrichtingswerken aan percelen en grachten in natuurreservaten en realiseren we landinrichtingsprojecten in randstedelijke gebieden.

Onze doelstelling is het creëren van een optimale natuurcompensatie door het uitvoeren van grond- en waterhuishoudingswerken. Deze werken omvatten verschillende natuurtechnische grondwerken zoals het uitgraven van gedempte grachten, het uitgraven van nieuwe laantjes, ...

 

 

Constructiewerken

Wij voeren ook allerlei constructiewerken voor u uit, in natuurgebieden of bij u thuis. Zo leggen we bijvoorbeeld vlonderpaden of knuppelpaden aan.

Deze houten, of in sommige gevallen plastieken constructies laten het toe om te wandelen door drassige weiden of moerasgebied zonder natte voeten te krijgen. Tevens bouwen we vogelkijkhutten en leggen we terrassen aan vijvers.

 

 

Slibruimingen

Slib ontstaat doordat er bodemmateriaal, bladeren of plantresten zich vastzetten op de bodem van waterwegen, poelen of vijvers.

In een natuurgebied of in de vijver bij u thuis kan slib vervuilend werken. Verhoeven Landschapsinrichting beschikt over het juiste materiaal en de kennis om dit slib vakkundig te verwijderen.

 

 

Poelen aanleggen en herstellen

Poelen aanleggen en herstellen is één van onze hoofdactiviteiten. Verhoeven Landschapsinrichting beschikt over de beste graafmachines om bestaande amfibiepoelen te herstellen of nieuwe poelen af te graven.

Op deze manier herstellen of vergroten we het leefgebied van kikkers en salamanders. De grond die vrij komt bij het afgraven, kan ter plaatse worden verwerkt bij het aanleggen of versterken van oevers, of afgevoerd worden.

 

 

Plaggen

Plaggen is het verwijderen van de bovenste laag van de bodem in grasvelden of op de heide. Dit is een beheermaatregel, die wij bij Verhoeven Landschapsinrichting machinaal aanpakken. We doen dit om de vegetatie, veelal op de heide, te verjongen.

Door te plaggen verwijderen we de begroeiing, de zogenaamde strooisellaag en de onnatuurlijk verrijkte bovenlaag van de bodem. Hierdoor krijgt nieuwe vegetatie de kans om te kiemen. Op die manier herstellen we ook de begroeiing op de heide.

 

 

Grachten ruimen

Grachten ruimen is erg belangrijk werk waar we bij Verhoeven Landschapsinrichting veel aandacht aan besteden. We doen dit machinaal en met de meeste zorg ten behoeve van de vismigratie, maar ook voor het efficiënt afvoeren van afvalwater.

We zuiveren de waterlopen door het ruimen van afval, plantenresten en takken. Daarnaast nemen we het sediment weg dat zich op de bodem van de grachten heeft afgezet en voeren we het af. Tenslotte kunnen we ook de begroeiing op de oevers en taluds maaien.

 

 

Landschapsinrichting

Landschapsinrichting of landschapsarchitectuur is één van onze hoofdactiviteiten.

Verhoeven Landschapsinrichting zorgt voor een natuurlijke invulling van tuin, natuurgebied of park. We planten struiken en bomen, zorgen voor een mooie omheining en leggen de juiste accenten die het terrein doen uitspringen.

 

 

Waterbouwwerken

Waterbouwwerken gaan verder dan het uitgraven en beheren van poelen. We leggen bij Verhoeven Landschapsinrichting oevers aan en beschermen en herstellen oevers en taluds van poelen, grachten en waterlopen.

We doen dit door het plaatsen van oeverbeschoeiingen in natuurlijk, duurzaam materiaal. Alsook zorgen we ook voor verfraaiingswerken aan uw vijver of waterpoel, door het aanleggen van vlonderpaden of bruggen en schanskorven in de waterpartij.

 

 

Stronken uitfrezen

Stronken uitfrezen na het vellen van de bomen is een taak die ons op het lijf geschreven is. Verhoeven Landschapsinrichting is perfect uitgerust met kleine en grote bosfrezen om de meest hardnekkige stronken te verpulveren in de grond, zowel in de berm of natuurgebied, als op moeilijke bereikbare plaatsen in uw tuin.

Door het uitfrezen van de stronken en wortels, blijft er werkelijk niets over van uw gevelde bomen. Op die manier is uw tuin of terrein niet alleen mooier, het is ook veiliger om de stronken te verwijderen.